Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > Ressurssenter > Voksenopplæring

Voksenopplæring

 

Rett til videregående opplæring.

Alle som ikke har fullført eller benyttet seg av retten til videregående opplæring som ungdom, har rett til videregående opplæring som voksne fra og med det året de fyller 25 år.

 Retten gjelder voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke tidligere har fullført videregående opplæring. Alle voksne som, etter søknad, er tatt inn til videregående opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet. Det er ingen øvre aldersgrense for å søke videregående opplæring.

Opplæring organisert for den voksne, skal tilpasses den enkeltes behov. Du skal derfor kunne få tilbud om opplæring som bygger på den utdanningen du har, samt den realkompetansen du kan ha opparbeidet deg gjennom deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, ved kurs, bedriftsopplæring og lignende. Det betyr at du skal få videregående opplæring ut fra det nivået du står på .

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for at "voksnes rett" blir ivaretatt, og det er utarbeidet egne rutiner ved registrering, realkompetansevurdering og opplæring av voksne i Sør-Trøndelag.

Inntak til videregående opplæring for voksne skjer etter søknad på www.vigo.no.

 Opplæringstilbud gis normalt to ganger i året: Jan/febr og aug/sept.

Ta gjerne kontakt med nærmeste videregående skole eller Fagenhet for videregående opplæring for mer informasjon.

 

Brosjyre om voksenopplæring

Det er utarbeidet en brosjyre om voksenopplæring som du kan laste ned her.

Brosjyre om voksenopplæring (se siden til Fylkeskommunen)

 

 

 

 

HVA ER REALKOMPETANSE?

Med realkompetanse menes all kompetanse du sitter inne med. 

 

Voksne har gjennom livet opparbeidet mye kompetanse i form av arbeidslivserfaring, hjemmearbeid, ulike typer opplæring, skole, deltakelse i organisasjonsliv/samfunnsliv osv. 

Realkopetansevurderingen skal, så langt det er mulig, kartlegge og dokumentere den kompetansen du sitter inne med. 

Kartleggingen gir grunnlag for godskriving og eventuell avkorting av opplæringsløpet, og gir deg således mulighet til å fortsette opplæringen på riktig nivå. 

Realkompetanse kan også være med på å gi deg grunnlag for inntak til opplæring på høyskolenivå. 

Dersom du ønsker å få vurdert din realkompetanse, må du henvende deg til en videregående skole i nærheten av der du bor eller søke på www.vigo.no . Alle voksne i Sør-Trøndelag har rett til å få vurdert sin realkompetanse.


Utskriftsvennlig versjon