Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > Ressurssenter > Hemne Ressurssenter (HRS)

Hemne Ressurssenter (HRS)

Ingrid HoftunHemne Ressurssenter (HRS) er ei avdeling ved Hemne videregående skole (HVS).

Hemne Ressurssenter driver tjenesteyting i form av kursvirksomhet, prosjektering og konsulentarbeid overfor næringsliv, privatpersoner og offentlige etater i Hemne kommune og nærliggende områder. Målet er å øke det generelle kompetansenivået i lokalsamfunnet.

 Fagleder (HRS) Ingrid Hoftun

Vi tilbyr primært kompetansegivende kurs på videregående skoles nivå, sekundært høyskolekurs og temakurs. Vi bidrar til at våre kunder får dekket sitt behov for etter- og videreutdanning på hjemstedet. Dette gjør dem i stand til å møte fremtidens nye utfordringer og stadig økende krav.

Hemne Ressurssenter benytter primært skolens pedagogiske personale i sin virksomhet. Dette som et bevisst ledd i det nødvendig pedagogiske og faglige utviklingsarbeidet ved skolen. Den økte kunnskapen skolens lærere får gjennom vår virksomhet kommer til uttrykk gjennom bedre kvalitet på skolens ordinære drift.

Overskuddet av driften brukes til videreutvikling av Hemne videregående skole i form av produktutvikling, investering i ny teknologi og kompetanseheving av personale. Intern kompetanseheving ved HVS kommer hele skolesamfunnet og næringslivet i Hemne til gode.


Utskriftsvennlig versjon