Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > Ressurssenter > Kurs > Kurs barne- og ungdomsarbeiderfaget

Kurs i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Fagbrev I barne- og ungdomsarbeiderFAGET

Har du erfaring fra arbeid med barn og unge, men mangler formell kompetanse?

 

Hemne ressurssenter tilbyr skoleåret 2017/ 2018 et komprimert kurs som skal forberede deltagerne til å gå opp til en tverrfaglig eksamen i Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget og deretter til fagprøven. Bestått eksamen er en forutsetning for å gå opp til fagprøven.

 

Målgruppe

Kurset passer for deg som ønsker fagbrev og som har praktisk erfaring fra barnehage, barnepark, skole, skolefritidsordning, men mangler formell kompetanse.

Omfang og gjennomføring
Kurset har et omfang på ca. 100 timer. Undervisninga foregår på kveldstid en gang per uke, ca. 4 timer per kveld (3 klokketimer). Undervisningen tar for seg sentrale kompetansemål i programfagene. Mot slutten av kursperioden er det lagt opp til eksamensforberedende undervisning med løsning og gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver.

 

Kursperiode: September 2017 til juni 2018

 

Formål

Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0–18 år. Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal fremme fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Faget skal bidra til å utvikle barne- og ungdomsarbeidere som er tydelige rollemodeller og bevisste på de utfordringer barn og unge møter.

 

Eksamen og fagbrev
Eksamen er en tverrfaglig teoretisk prøve som avholdes våren 2018. 
Når eksamen er bestått, kan deltagerne melde seg opp til den endelige fagprøven dersom praksiskravet på 5 år er innfridd.

 

Litt om praksiskandidatordningen i barne- og ungdomsarbeiderfaget § 3.5

Veien til fagbrev kan gjennomføres på 2 måter. Den ene måten er 2 år på skole og 2 år som lærling, mens den andre er som praksiskandidat. Har du arbeidet noen år i barnehage, skolefritidsordning eller har annen relevant praksis, er sannsynligvis praksiskandidatordningen den raskeste veien til målet. Etter § 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Praksisen skal være minst 25% lengre enn læretida (60 mnd) og den skal dekke de mest vesentlige delene av Vg3-læreplanen. Det er regelverket ved oppmeldingstidspunkt som bestemmer godkjenning av praksis og prøveformer. Det er fylkeskommunen som godkjenner praksis.

 

Pris og finansiering
For deltagere over 25 år, som har minimum 2 års relevant praksis og som ikke har fullført videregående utdanning tidligere, er kurset gratis.

 

For øvrige deltagere vil kurset koste maksimum kr. 18 000,- + utgifter til lærebøker.

Prisen er avhengig av antall deltakere.

Alle må betale et eksamensgebyr på kr. 1 057,-

 

Informasjon og påmelding
Dersom du er interessert i et slikt kurs og ønsker mer informasjon, ring 958 265 63 eller send en epost til

 

Påmeldingsfrist: 01.06.2017 på følgende påmeldingslink: https://podio.com/webforms/18280031/1228677


Utskriftsvennlig versjon