Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > Ressurssenter > Kurs > Basiskompetanse i arbeidslivet

Basiskompetanse i arbeidslivet BKA

Er du leder i en virksomhet?

Ønsker du å stimulere til at dine ansatte får økt kompetanse i grunnleggende ferdigheter og bedre norskkunnskaper? Positive effekter kan være:
 
• flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev eller fagopplæring
• bedre rapportering
• bedre forståelse av instrukser og rutiner
• mer selvgående og motiverte ansatte
• smidigere drift og bedre kundeservice
• færre feil og mindre svinn

Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplassen. Ønsker du å høre mer om dette?

Ta kontakt for en uformell prat eller et møte med Ingrid Hoftun, Hemne ressurssenter!
tlf. 958 26 563, e-post:

Har du arbeidsinnvandrere i din bedrift som trenger bedre norskkunnskaper?

Hemne ressurssenter planlegger å søke om nye kurs i norsk for arbeidsinnvandrere. Ta kontakt snarest hvis dette er interessant for dere? Søknadsfristen er 14. november.
 
Hemne ressurssenter

Hemne ressurssenter kan bidra med hjelp til å søke om midler til dette og gjennomføre opplæringen i samarbeid med arbeidsplassen. Vi har gjennomført kurs i blant annet digitale ferdigheter, lesing, skriving, regning og norskopplæring for arbeidsinnvandrere for en rekke bedrifter i Hemne de siste årene.
Søknadsfristen er 14. november 2016

Kompetansepluss

Kompetansepluss (tidligere BKA/BKF) er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstillinger i arbeidslivet.

For mer informasjon: http://www.vox.no/Basiskompetanse-i-arbeidslivet-BKA/


Utskriftsvennlig versjon