Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > Om skolen > Skolens verdiplattform

Skolens verdiplattform

Hemne vgs er en aktiv, distriktsorientert, videregående skole. Skolen har totalt ca 220 elever fordelt på ordinær vg. skole og  norskopplæring for minoritetsspråklige. Skolen har i dag 40  ansatte.

Hemne vgs har som mål å dyrke kreativiteten og talentet til den enkelte slik at alle opplever mestring og føler seg verdsatt. Skolen tilbyr følgende utdanningsprogram: bygg- og anleggsteknikk, helse- og sosialfag, studiespesialisering og teknikk og industriell produksjon.

 

Vår visjon er:
L  æring
I  ndividet i sentrum
M estring

Grunnsyn og verdiplattform:

Menneskesyn:                           Læringssyn:
                     

Vi har en iboende kraft til           Vi lærer best gjennom å oppleve
glede, humor og aktivitet           mestring og bli verdsatt

Vi er kreative, har talent             Vi lærer best gjennom å ta
og ser muligheter                      utfordringer og ansvar
 
Vi er forskjellige                        Vi lærer best gjennom
og verdifulle                              å være aktive

Vi har styrke og mot                  Vi lærer best i varme og
til å ta vare på oss                     trygge omgivelser
sjøl og hverandre

Ole Ledahl

Rektor 


Utskriftsvennlig versjon