Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > For elever > Skoleskyss portalen

Skoleskyss portalen

Skoleskyssportalen finner dere på følgende nettadresse: https://www.stfk.no/skoleskyss

Skoleskyssportalen er nå åpen for søknader.

Søknad om avstandsskyss, dvs. når avstanden er minst 6 km en veg mellom bosted og skole
Foresatte til elever under 18 år eller elever som er fylt 18 år søker om avstandsskyss. Dere vil motta en kvittering på den e-postadressen dere oppga i søknadsskjema, som bekreftelse på innsendt søknad.

Søknad om skyss på bakgrunn av legeattest
Foresatte til elever under 18 år eller elever som er fylt 18 år og som søker om skyss med bakgrunn i legeattest gjør følgende:
- Søker om drosjeskyss via skoleskyssportalen.
- Sender legeattest pr. post til Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 Trondheim. (Krav til innhold i en legeattest: må inneholde en beskrivelse av skyssbehovet (buss, privat bil, drosje) relatert til sykdommen/funksjonshemmingen samt angi nødvendig skyssperiode).

Dere vil motta en kvittering på den e-postadressen dere oppga i søknadsskjema, som bekreftelse på innsendt søknad.

Delt bosted
Foresatte som har delt daglig omsorg får ikke behandlet søknaden før begge foreldre har bekreftet botidsfordelingen. (Med begrepet delt daglig omsorg forutsettes at eleven bor tilnærmet like mye hos begge foreldre. Likeledes må det være en forutsigbarhet i hvor eleven bor slik at det er mulig å planlegge en skyss, eksempelvis annen hver uke eller to uker av gangen hos hver av foreldrene.)
Det er ikke et krav om tilnærmet lik botid hos begge foreldre når det søkes om skyss med bakgrunn i legeattest.

Søknadsfrist 31. juli 2016.

Spørsmål om skoleskyssordningen kan sendes på e-post til: .

Mvh Samferdselsavdelingen
Sør-Trøndelag fylkeskommune


Utskriftsvennlig versjon