Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > For elever > Ordensreglement

Ordensreglement

Nytt ordensreglement som gjelder fra 1. august 2017

Sør-Trøndelag fylkeskommune har endret sitt generelle ordensreglement for fylkets videregående skoler og gjelder fra 1. august 2017. Hemne videregående skole har i tillegg noen lokale regler som gjøres gjeldende fra samme dato.

Dette er reglement som alle skolens elever signerer når de blir elever ved Hemne videregående skole.

Reglementet bygger på Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag og er hjemlet i Opplæringsloven §§ 9 A-10 og 9 A-11 og Utdanningsdirketoratets rundskriv Ordensreglementet Udir-8-2014. Reglementet ble vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemda i Trøndelag, juni 2017.

Du finner ordensreglementet her (.pdf-fil), inkludert lokale tillegg for Hemne videregående skole (uthevet med rød tekst)

Kurt Hundsnes
Sist oppdatert mandag 8. august 2017

 


Utskriftsvennlig versjon