Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > For elever > Viktige skjemaer

Viktige skjemaer

Skolens kontor vil være behjelpelig med å skaffe deg ulike skjemaer. Etter hvert vil vi tilby noen av skjemaene du trenger i Word format herfra.

Registrering av elev ved skolestart. Dette kan du fylle ut og levere ved skolestart.

Egenmelding ved fravær . Dette må leveres kontaktlærer.

Søknad om fritak for fag. Dette leveres til kontaktlærer eller kontoret.

Dokumentasjon av prosjekt til fordypning. Dette kan du bruke i forbindelse med  PTF.

Elevsamtalen beskrivelse.doc

Søknad om tid til organisert arbeid_skjema

Søknad om fri fra undervisning_skjema

Elevsamtaler skjema.doc

Søknad skoleskyss. Dette skjemaet skal du bruke om du skal søke om skoleskyss

 


Utskriftsvennlig versjon