Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > For elever > Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing

Forebyggende tiltak

Tiltaksplan ved mobbing

Vi definerer mobbing slik:

En person er mobbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

En negativ handling er noe en person gjør med vilje for å skade en annen. Det kan være med ord, som når man truer, håner eller sier stygge ting som den andre ikke liker å høre. Det kan være mer håndfast, når en person slår, skubber, klyper eller holder noen fast mot hans /hennes vilje.

 Målsettinger

1                    Skolen skal ved forebyggende tiltak hindre at elever blir utsatt for mobbing

 2                    Skolen må ha slike rutiner at mobbing blir avslørt

 3                    Skolen skal følge de impliserte partene i ei mobbesak

Forebyggende tilta

1          Skolen satser på trivselstiltak for elevene gjennom positive elevaktiviteter  og tverrfaglig samarbeid om lærings –og oppvekstmiljøet

 2          MOT er et viktig verktøy for å skape gode samværsformer og et godt, trygt og trivelig miljø ved skolen

 3          Trivsel, trygghet og mobbing er fast tema i alle elevsamtaler og foreldresamtaler

 4          Skolen har en strategi som sikrer best mulig håndtering av konflikt og mobbesaker. God dokumentasjon må sikres, og man må etablere best mulig samarbeid med de foresatte

 Tiltaksplan ved mobbing

 1          Dersom elev/elever melder fra om mobbing, skal kontaktlærer,fagleder og rektor varslest umiddelbart

 2          Dersom foresatte melder fra til skolen om mobbing, skal dette dokumenteres og meldes       fagleder umiddelbart. Fagleder informerer rektor.

3        Den som blir mobbet og den/de som har utøvd mobbingen, har samtaler hver for seg med kontaktlærer.Fagleder og rektor kan også ta slike samtaler

 4        Foresatte blir varslet

 5        De impliserte partene møter til forsoningsmøte sammen med kontaktlærer(e), fagleder og ev rektor. Det blir satt opp kontrakt/avtale mellom  elevene. Kontrakten blir vist til de foresatte

 6        Det bli satt opp en kortfattet oppfølgingsplan for kontakt med de impliserte partene og eventuelt de foresatte

 Kontaktlærer, fagleder og eventuelt rektor drøfter om andre parter som PPT, barnevern, politi og andre skal inn i saka

 

 

 


Utskriftsvennlig versjon