Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > For elever > Eksamensinformasjon > Eksamen for elever

Eksamen for elever

Eksamen er en viktig del av vurderingen i videregående opplæring. Eksamensordningen gir skolen mulighet til å sammenligne egne vurderingsstandarder med andres vurderinger og nasjonale standarder. Det er dessuten en mulighet for elevene til å prestere ekstra.

Utdanningsdirektoratet har det øverste ansvaret for gjennomføring av eksamen i videregående opplæring. På fylkesnivå er Fylkesmannen sentral. Du finner mer info om eksamen i videregående opplæring her:

Eksamensinformasjon fra Utdanningsdirektoratet

På disse sidene finner du også tidligere gitte eksamensoppgaver i skriftlige fag.


Utskriftsvennlig versjon