Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > Skolens fagtilbud > Studiespesialisering > Realfagsprosjektet

Realfagsprosjektet og Lektor II-prosjektet

Realfagsprosjektet

Hemne vgs har i flere år hatt et eget prosjekt for styrking av realfagene. Målet med prosjektet har vært å øke rekrutteringen til realfagene i den videregående skolen og at flere skal fortsette med høyere utdanning innen realfag.

Noen av satsningsområdene har vært:

  • Karriereveiledning i undervisningen ved faglærerne og besøk ved NTNU og HiST
  • Nivådifferensiering av matematikkundervisningen i yrkesfag
  • Kvalitetssikring og oppgradering av utstyr til realfagene
  • Bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen
  • Tettere samarbeid mellom faglærerne i realfagene og ledelsen ved skolen

Lektor II-prosjektet

Tore Kjørsvik fra Waade Information Systems underviser i fysikk

I skoleåret 2009/2010 ble Hemne vgs én av 26 videregående skoler som deltok i et pilotprosjekt for å trekke inn kompetanse fra partnere i næringslivet i undervisningen i skolen. Etter kontakt med flere mulige partnere ble det gjennomført Lektor II-prosjekter i fagene Fysikk 2, Kjemi 1 og Matematikk R2. Samarbeidspartnere var Waade Information Systems AS, Statoil Tjeldbergodden, Hemne kommune og Aqua Gen.

I skoleåret 2010/2011 er pilotprosjektet videreført i fagene Fysikk 1, Fysikk 2 og Kjemi 1, med samarbeidspartnerne som Statoil Tjeldbergodden og Waade Information Systems AS. I tillegg er det initiert kontakt med Wacker Chemicals Norway AS Holla Metall for å se på muligheter for samarbeid innenfor Lektor-II-prosjektets rammer.


Amund Krane/Geir Rostad
Sist oppdatert: fredag 28. januar 2011
Utskriftsvennlig versjon