Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > Skolens fagtilbud > TIP settefisk

TIP settefisk

 

Hva er settefisk?

Settefisk utgjør en «retning» innenfor oppdrettsnæringen. Settefisk er betegnelsen på den landbaserte produksjonen innenfor næringen, der teknisk styring og vedlikehold av fiskesmoltanlegg utgjør innholdet. Denne delen av næringen er sterkt voksende og kompetansebehovet er stort.

Opplæringstilbudet kjemiprosess settefisk er utarbeidet på forespørsel fra, og i samarbeid med sentrale næringsaktører i Midt-Norge.

 

 

 

 

 

 

 

OPPLÆRINGSLØPET

Vg1                 Teknikk og industriell produksjon – fordypning settefisk

Vg2                 Kjemiprosess – fordypning settefisk

Lærling            (2 år)  Kjemiprosessoperatør (fordypning settefisk)

 

Vg1 og Vg2 kvalifiserer for lærlingeløp innenfor hele prosessindustrien. Det fireårig settefiskløpet kvalifiserer dessuten til andre jobber innenfor prosessindustrien.

 

 

De to første årene av opplæringsløpet er på Hemne videregående skole. Opplæringen bygger på nasjonale vedtatte læreplaner for tilbudet og trinnet de går på. Læreplanene i programfagene er målstyrte, noe som gir et stort handlingsrom til å tilpasse opplæringen mot en definert bransje / næring – i dette tilfellet settefisk. Dette vil gi elevene en virkelighetsnær opplæring rettet mot denne spesifikke bransjen. Gjennom opplæringen på skole vil vi ha et nært samarbeid med lokale virksomheter i næringen, noe som vil si at vi får tilgang på andre opplæringsarenaer enn skolens lokaliteter, bransjespesifikt utstyr og næringens spisskompetanse på enkelte områder.

 

I opplæringsløpet for kjemiprosessoperatør settefisk har næringen definert biologiske emner som elevene trenger i tillegg til programfagene. De biologiske emnene sammenfaller med mål hentet fra faget naturbasert produksjon på Vg1 naturbruk, og vil bli undervist i som en del av prosjekt til fordypning (PTF) på Vg1-nivået. Andre biologiske emner hentet fra Vg2 akvakultur, oppdrett og miljø, vil bli undervist i på Vg2-nivået.  PTF organiseres som 2 x 2 uker på Vg1-nivå, 2 x 3 uker på Vg2-nivå.

 

Hemne videregående skole

                                                                                                         


Utskriftsvennlig versjon