Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side

2016-2017 Informasjon til inntatte elever

Her finner du viktig informasjon for deg som er kommet inn som elev ved Hemne videregående skole.  Les mer

Skoleskyss portalen

Nå er skoleskyssportalen åpen for søknader (avstandsskyss og drosjeskyss med bakgrunn i legeattest)  Les mer

Skolen har fått nytt telefonnummer

Sentralbord 72811180

HRS 72811185

Skolerute 2016-17

Her er skoleruta for neste år !  Les mer

Timeplaner

 

Her finner du timeplaner for skolen

 

-Klasser

-Ansatte

-Rom

Har du barn under 18 år på videregående?

Har du barn under 18 år på videregående? Opprett en digital postkasse før barnet søker om stipend fra Lånekassen  Les mer

Klage på karakter

Hva kan eleven eller foreldrene klage på?  Les mer

Informasjon fra lånekassen

Elever kan nå søke støtte fra lånekassen nå.  Les mer